शिखर आवधिक बचत

शिखर आवधिक बचत

यस बचत योजना निश्चित अवधीलागि खाता खोल्न सकिनेछ | आफूसंग रहेको रकम एक्मुस्ट राखी एकमुस्ट भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागी सदस्याहरुलाई उत्कृष्ट ब्याजदर सहित यो बचत योजना सन्चलान गरिएको छ । यो आवधिक खाता ३ महिने, ६ महिने, ९ महिने, १,२ र ३ बर्षे खोल्न सकिने छ । खातामा आपसी सहमतिमा ब्याज भुक्तानी तरिका तय गर्न सकिनेछ ।   रकम जम्मा गरे बापत मुद्दती रसिद (प्रमाण पत्र ) दिइनेछ | रकम आवश्यकता परेको खण्डमा उक्त प्रमाणपत्र धितो राखी ९० % सम्म कर्जा लिन सकिनेछ | 

तोकिएको अवधिसम्म एकमुस्ट रकम राख्न मिल्ने र ब्याज भुक्तानी आवश्यकता अनुसार ३-३ महिनामा वा एकमुस्ट लिन सकिने छ।