शिखर ६ बर्षे क्रमिक बचत

शिखर ६ बर्षे क्रमिक बचत

शिखर ६ बर्षे क्रमिक खाता अनुसार रु. ५०० ले भाग जाने रकम बढीमा रु.१०,००० तोकिएको अवधिसम्म सम्म मासिक अनिवार्य जम्मा गर्न सकिने छ। रकम ६ बर्षपछि एकमुष्टभुक्तानी गरिने छ।  

मासिक रु. ५०० - रु. ५०,०००      (६ वर्ष पछि एकमुस्ट)
मासिक रु. १,००० - रु. १००,०००  (६ वर्ष पछि एकमुस्ट)
मासिक रु. १५०० - रु. १५०,०००   (६ वर्ष पछि एकमुस्ट)
मासिक रु. २००० - रु. २००,०००   (६ वर्ष पछि एकमुस्ट)

अवधिभन्दा अगाडी निकाल्दा हर्जना काटेर भुक्तानी गराइने छ।