शिखर ब्यातिगत कर्जा

शिखर ब्यातिगत कर्जा

शिखर ब्यातिगत कर्जा अन्तर्गत शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यलाइ ब्यातिगत प्रयोजनका लागि ३ महिना , ६ महिना र १ बर्षसम्म कर्जा प्रधान गरिन्छ।  

छोटो अवधिकर्जा १ महिने   १२ ।५ %
छोटो अवधिकर्जा ३ महिने   १३%
छोटो अवधिकर्जा ६ महिने   १४ ।७५ %