शिखर क्रमिक बचत खाता

शिखर क्रमिक बचत खाता

शिखर क्रमिक खाता अनुसार थोरै थोरै रकम जम्मा गरी एकमुष्ट बनाइ केहि कार्य गर्नका लागी ब्यापारी वर्गलाई ध्यानमा राखी यो बचत खाता सन्चालनमा ल्याइएको छ । खाता नि:शुल्क खोलिनेछ । यो खाता ३ महिने, ६ महिने, ९ महिने, १ बर्षे, २ बर्षे, ३ बर्षे तथ ६ बर्षे खोली सन्चालन गर्न सकिने छ ।  तोकिएको अवधिसम्म दैनिक वा मासिक वा इच्छा अनुसार रकम जम्मा गर्न  मिल्ने र ब्याज भुक्तानी  एकमुष्ट लिन सकिने छ। अवधी नपुगी बचत रकम फिर्ता गर्नु परेमा संस्थाको नियम अनुसार तोकेको दस्तुर लाग्नेछ ।