शिखर खुत्रुके बचत

शिखर खुत्रुके बचत

यो बचत खाता बालबालिकाको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागी संचलान गरिएको छ ।  शिखर खुत्रुके बचत खाता बिशेष १६ बर्ष मुनिका बालबालिकालाइ  लक्षित गरि खोलिने  खाता हो जसमा मासिक कम्तिमा रु. ५०० र बढीमा रु. २००० सम्म  बचत गर्न सकिने छ। आफ्ना आमाबुवाहरुले आफ्नो सन्तानको शिक्षा, बिवाह लगाएतका उदेश्यका लागी बचत गर्न सकिनेछ । यो  खाता नि:शुल्क खोल्न सकिने  र नि:शुल्क खुत्रुके वितरण गरिने छ।  यस खाता बालबालिकाको उमेर अनुसार समय आवधि निर्धारण गरिनेछ  साथै एकमुष्ट रकममा  भुक्तानी दिइने  छ । 
शिखर खुत्रुके बचत खाता अभिभावकको संरक्षणमा खोलोने खाता हो।  बचतको अवधिभन्दा अगाडि बचत फिर्ता गरिने छैन।