शिखर नारी बचत

शिखर नारी बचत

शिखर नारी बचत खाता बिशेष उधमी महिलालाई लक्षित गरि महिलाहरुलाइ बचत गर्न प्रेरित खाता हो। पेवा तथा बिबिध रुपमा आम्दानी भएको रकम बचत गर्ने बानिको बिकास गर्न यो  खाता निशुल्क खोल्न पाइने र  उत्कृष्ट ब्याजदर भुक्तानी दिइने गरिएको  छ ।  नि:शुल्क चेकबुक पनि प्रदान गरिने छ।