शिखर राहतकोष बचत

शिखर राहतकोष बचत

राहतकोष अन्तर्गत सदस्य मृत्यु राहत, परिवार मृत्यु राहत, सदस्य उपचार खर्च तथा परिवार उपचार खर्च राहतको सेवा उपलब्ध गराइने छ।  शिखर राहत बचत अन्तर्गत सदस्यले रु. २००० एकै पटक या पटक पटक गरेर जम्मा गर्न पाइने छ। पटक पटक जम्मा गर्ने सदस्यले रु. २००० राहतकोषमा जम्मा भए पछि मात्र कोषको सदस्य भएको मानिनेछ।  
यस कोष अन्तर्गत 

  • सदस्यको मृत्यु राहत रु. ५०,००० 
  • परिवार मृत्यु राहत रु. २५,००० 
  • सदस्यको उपचार राहत रु. २५,००० (रोगहरु : हृदयघात , अर्बुध रोग, मृगौला रोग, मृगौला डाइलोसिस )
  • परिवार मृत्यु राहत रु. १०,००० 

 एक व्यक्ति एक सहकारीको मात्र सदस्य भएमा (बिषयगत) सदस्य र परिवारमा राहत उपलब्ध गराईने। ६० बर्ष भन्दामाथीका सदस्यलाइ सदस्यता दिइने छैन।  दुर्घटनाबाट भएको मृत्युबाहेक उसको सदस्यता प्राप्त भएको ६० दिन अगाडी मृत्यु भएमा राहत उपलब्ध गराइने छैन।  संस्थाको सदस्यता त्यागेमा रकम फिर्ता हुने छैन