शिखर दैनिक बचत

शिखर दैनिक बचत

शिखर दैनिक बचत खाता व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यापारी व्यावसायीहरुलाइ लक्षित गरी संचालन गरिएको छ । यो बचत खाता नि:शुल्क खोल्न सकिने छ । यस खातामा दैनिक मौज्दातमा ब्याज प्रदान गरिने छ । रु. १००० ।- न्यूनतम मौज्दातमा नि:शुल्क चेकबुक उपलब्ध गराइनेछ । जतिसुकै रकम राख्न र झिक्न मिल्नेछ। यो खातामा त्रैमासिक ब्याज प्रदान गरिएको छ।