शिखर धितो  कर्जा

शिखर धितो  कर्जा

शिखर धितो  कर्जा अन्तर्गत सदस्यलाइ व्यवसाय वृद्धि वा व्यवसाय बिस्तार गर्नका निम्ति कर्जाको रकम र  प्रकिति अनुसार ३ देखि ५ बर्षसम्म सावा तथा ब्याज भुक्तानी हुने गरि १३ प्रतिशत ब्याजदरले कर्जा उपलब्ध छ   साथै  धितो कर्जामा नियमित किस्ता भुक्तानिमा ५ प्रतिशत ब्याजको रकममा छुट दिइने छ ।   

यस संस्थामा खाता खोल्न कम्ति मा ५ कित्ता शेयर बापत रु ५००  को शेयर खरिद गर्नु पर्ने छ
कर्जा को लागि चाहिने कागजपत्र हरु
ब्यबसाय दर्ता को प्रमाण पत्र को प्रतिलिपी 

  • संस्थासंगको नियमित कारोबा
  • धनीपुर्जा को प्रतिलिपी
  • चारकिल्ला प्रमाणित
  • नक्सा हरु
  • मालपोत तिरेको रसिद